Som la Gal.la Guerrero, el Joel Ricart, Aaron Duch i la Loles Heredia, som alumnes de l’escola Puig de les Cadiretes de Llagostera. El nostre centre està situat al carrer C/Amical de Mauthaussen numero 14. Té 385 alumnes i 38 mestres. El col·legi va ser inaugurat el dia 1 de setembre del 2009. És la primera escola a Calalunya en tenir una aula Microsoft. 

El col·legi Puig de les Cadiretes inicia el seu funcionament en data 1 de setembre de 2009, com a resultat de la fusió del col·legi concertat Ntra. Sra. del Carme que finalitza la seva activitat escolar en data 30 de juny de 2009. Per aquest motiu, l’oferta inicial del centre contempla tots els nivells d’educació infantil i primària. 
L’alumnat s’escolaritza en un edifici de nova construcció, situat a la zona de l’eixample del nucli urbà de la població, format per un conjunt d’espais molt acollidors i altament funcionals. L’escola és un centre en creixement, donat que cada curs incrementa un grup d’escolarització, fet que succeirà fins a arribar a completar els dos grups per nivell a educació primària. 

La junta de l’Associació de Famílies d’Alumnes es crea el mes de febrer de 2009, amb una gran implicació i molta generositat per part dels membres de l’òrgan gestor d’aquesta entitat estretament vinculada al centre, exercint un conjunt de funcions imprescindibles per al bon funcionament del centre: gestiona serveis tan importants per a la conciliació laboral i familiar dels progenitors dels i de les alumnes del centre, com són l’acolliment matinal (horari a partir 08:00 h) i el menjador escolar (horari de 13:00 h a 15:00 h); planifica un ampli ventall d’activitats extraescolars molt interessants i dinamitzades amb gran professionalitat; contribueix a l’organització de jornades per a potenciar la convivència entre els sectors de la comunitat educativa: Jornada de Portes Obertes, Diada del Pedal i Festa de final de curs; contribueix anualment de forma considerable en l’adquisició de material didàctic per al centre; organitza el servei de venda de xandalls i bates de l’escola. 

Logotip entitat