A Llagostera pots visitar: 
 
Museu Vila: 

El museu Fundació Emili Vila acull una valuosa col·lecció amb peces de Modigliani, Toulouse Lautrec, Degas, Goya, Picasso, Corot i Rousseau, a més d’obres del pintor Emili Vila Gorgoll

Museu Emili Vilà: un museu fet a mà alçada - Revista D'estil - Revista de  petits grans plaers
DKKIKIKKK

Imatge: https://destil.comunicaunamica.cat/FitxersWeb/140674/emili-vila-destil2.jpg

Patrimoni Arquitectònic: 

Llagostera disposa d’un patrimoni arquitectònic algun d’ell catalogat com a bé d’interès Nacional com la Muralla. Els seus orígens se situen al s. XII tot i que les restes actuals pertanyen a un poderós conjunt fortificat dels segles XIV-XV, del qual se’n conserven 3 torres.

Llagostera Patrimoni d´interès nacional, Turisme a Girona, Diari de Girona

Imatge: https://www.diaridegirona.cat/especials/turisme-girona/noticias-dgi/315×240/2019-06-15_IMG_2019-06-15_17:44:55llagostera-patrimoni.jpg

Font d’informació: Web de Llagostera